Persembahan

rth

Persembahan di jari anda!

Sentuhan 10 mata serta ketepatan tinggi memastikan operasi anda lancar dan jelas!

Peleraian sehingga 4k menarik penonton anda kepada kandungan cemerlang anda.

Imej yang jelas, teks dan video yang jelas memastikan cerita anda kekal hidup.

Idea Horsent dibuat untuk pembentangan, mesyuarat dan bilik darjah anda.

Faedah

tyj (3)

Kerjasama

tjy

Bermaklumat

tyj

Lebih mudah

Kurang masa menunggu (4)

Menarik

ghm

Bersambung

tyj (2)

Produktiviti

Tempat Permohonan

Persembahan (1)

Persembahan

Persembahan (3)

Mesyuarat

Persembahan (2)

Pejabat

Cadangan Horsent

Papan Tanda Skrin Sentuh 43" H4314P

Skrin Sentuh Bingkai Terbuka 43" H4312P